Magnus Midtbøs korpspris

Magnus Midtbøs korpspris skal stimulere til rekruttering og videreutvikling av musikanter, korps, dirigenter og/eller ledere. Det deles ut en inntil kr 50.000,- hvert år til ett eller flere korps.

Søknaden skal inneholde en musikalsk målsetning, og en beskrivelse av hvordan dere tror dere kan klare å nå dette målet.

  • Mangler dere instruktører, drømmer dere om noen spesielle dirigenter?
  • Kanskje trenger den faste dirigenten deres en inspirasjon?
  • Mangler dere noter som er tilpasset akkurat deres besetning?
  • Trenger dere midler for å sikre rekrutteringen til korpset?

Hva ditt korps trenger for å ta steget videre – er det kun dere som vet.

Støtter ikke: Kulturhusutbygging, Instrumenter og uniformer,  Reisestøtte, Enkeltpersoner

Søknadsfristen er utløpt.