Søknad om støtte for etter- og videreutdanning

Søknadsfristen for støtte til heltid- eller deltidsstudier vårsemesteret 2019 er utløpt. Neste søknadsfrist er 01. juni 2019 og gjelder for studieåret høst-19 – vår 20. Det er fortsatt mulig å søke støtte til korte kurs.